Thursday, June 7, 2007

chuyện tào lao

Phải có "tiền mua tiên cũng được không?" Đôi lúc cũng không đúng lắm nhưng đối với họ nhà Hilton thì là vậy. Nếu một ngày, một mạng tép riêu như tôi đây lỡ bỏ qua một phiên xử của mình vì mãi lo chuyện cơm áo gạo tiền, vào tù thì mấy ai để ý? Tôi nào có dịp để lên báo xụt xịt rằng tôi sợ quá hay ăn diện thật đẹp đi dự một buổi lễ lớn để buồn buồn nói với thiên hạ rằng, tôi sẽ coi lại mình trong thời gian bị giam cầm. Liệu bộ đồ tù tôi mặc có ai bỏ công đem vào ebay bán đấu giá? Hình ảnh chụp tôi để làm hồ sơ sẽ có tóc nối dài bay bay và mắt môi trang điểm kỹ càng như cô nàng họ Hilton không? Tiếc thay, tôi chỉ là một tiểu dân bình thường đi cày sáng chín chiều năm, không thừa hưởng được mớ tài sản kết xù (dù là trong tưởng tượng) từ đời ông cha.
Nếu có tiền, cán cân công lý chắc cũng bị bẻ cong. (Chuyện hiển nhiên nhưng ít ai công nhận)

1 comment:

Thien said...

Ở đây tại địa chỉ này http://cttmmd.wordpress.com/2007/06/07/leadership-la-gi/ có một bài blog với tiêu đề, Lãnh đạo là gì, mới lên web xin mời tác giả cũng như đọc giả bài trên đến xem và phê bình giúp hoàn thiện cho sinh viên du học tham khảo nhất là những ai đang học cách ra kế hoạch kinh doanh. Tôi là Lê Nhất Thiện, email tôi là lenhatthien@gmail.com, và danh thiếp web của tôi ở tại địa chỉ web này: http://lenhatthien.danhthieptoi.com