Wednesday, March 7, 2007

hỏi lung tung

Có những lúc nghĩ không biết người ta nghĩ sao mà làm và nói những điều không thích hợp tí nào. Hay chắc mình hẹp hoài, nhìn hành động của người khác qua lăng kính của chính mình. Mà cũng không chắc là vậy, vì những hành động ấy không phải trong một thời điểm nhất thời mà đã có tự bao giờ không biết. Thiệt nhiều lúc muốn người ta thay đổi quá chừng. Những lúc như thế này mình muốn biết tại sao và trong đầu họ nghĩ gì khi làm ra những hành động và lời nói khó chịu đó. Cũng có lúc thử đặt mình vào tình huống và cuộc sống của họ xem thử mình sẽ xử thế ra sao? Nhưng mà cái này cũng còn tùy tính cách của mỗi người. Cuộc sống cũng hơi đơn giản khi mình nghĩ nó đơn giản. Điển hình, như chuyện có nhận vào thì phải cho đi. Tại sao có người cứ cho mình là may mắn khi được nhận vào mà không bao giờ muốn cho đi? Còn có người cứ thắc mắc tại sao người khác không cho mà cứ nhận? Tại sao họ không hỏi chính mình, đã cho ra được bao nhiêu? Mình không phải là người cầm cân để quyết định bên nào cho bao nhiêu để bên kia phải trả bao nhiêu và ngược lại nhưng nhiều lúc thấy buồn ghê khi người khác vô hình chung đem cái giá cả của cuộc sống đặt lên hàng đầu. Người ta ơi, nghĩ thoáng một chút đi cho cuộc sống dễ thở được không?

No comments: