Tuesday, April 3, 2007

đồng cảm

Sáng nay lên đọc bài "Tháng Tư của Tôi" của em Trang mà cổ họng nghẹn đắng. Tôi thấy hình ảnh của ngoại, mẹ, và của cả chính tôi trong lời tự sự của em. Mười ba năm trước, tôi cũng mất Ngoại, mất đi một khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời mà tôi không thể nào bù đắp nỗi, ngay cả đến bây giờ.

No comments: