Saturday, July 7, 2007

một ngày tháng bảy

Đầu óc đơn giản. Tưởng những nỗi đau và mất mát của ngày xưa chỉ oằn trên vai các bậc cha chú, nào ngờ những lớp người như tôi, ở một nơi nào đó vẫn âm thầm đi qua ngày với những mất mát không thể bù đắp. Tôi ngã nón trước những nỗi đau của bạn!!!

No comments: