Tuesday, August 7, 2007

em tôi

Mây buồn giấu nắng ở đâu?
Để mưa nặng hạt em lâu chưa về…

Mây buồn giấu nắng ở đâu?
Để mưa nặng hạt em lâu chưa về…

Ước gì là gió mùa hè
Xua mây mưa, để nắng về em tôi
Ước gì gió thổi mây trôi
Để cho tôi ngắm mặt trời em tôi

Để cho tôi ngắm mặt trời em tôi…

Nhạc và lời: Thuận Yến
Hát bởi: Thanh Lam
Không có thì vô you tube nghe cũng được.
Nghe tiếng đàn bầu dạo đầu bài, lòng chùng xuống, não nề. Bài hát giản dị, chỉ có thế nhưng chuyên chở được nhiều biết bao nhiêu.

4 comments:

Anonymous said...

Hi`nh nhu+ Thua^.n Ye^'n la` cha cu?a Thanh Lam (?). We like this song too. Tie^'ng ngo~ mo~ nghe bi ai wa' la`m nho+' ng++i` ba.n tha^n ddang ddi tu be^n A^'n wa':(

btw: ho^m ni ddi la`m la.i, nho+' con be' dde^'n te^ ng++i`:(((

zen said...

Hình như là vậy đó Vio. Ngày đầu đi làm hả, có đem ảnh con treo, dán tùm lum không? Nhớ con đến khóc luôn chớ không phải chơi. KC ở nhà với ai? Mong cho hết ngày mau để về với con. Cũng đỡ là mấy tuần đầu đi làm phải catch up với công việc, bận tới tấp hả Vio.
Good luck nghe.

Anonymous said...

U+` zen, nhie^`u co^ng vie^.c dde^? catch up nhu+ng 0 concentrate dd++.c, cu+' nhi`n hi`nh con (cai' na`y ma` ha~ng bie^'t dd++.c thi` ho+i phie^`n:)). Vio ra'ng thu+'c so+'m 4:30 mo` to+'i ha~ng 6:30am ( ca^`n 1 hr dde^? ddi tu+` nha` to+'i cho^? la`m, 35' tre^n train ddo^i khi cu~ng nga'p dd++.c 10-15', co`n la.i fa?i walk ho+n ca? mile) thi` 3pm la` ra kho?i ha~ng dde^? ve^` so+'m cho+i vo+'i K.C. Ho^m wa vu+a` nghe tie^'ng Vio la` con be' c++i` tu+o+i nhu+ hoa vui` me'c ddu? thu+' va` la`m ma(.t nhe` la`m nhu+ o+? nha` ba` ngoa.i dda'nh pha.t 0 ba(`ng:).
Ba` ngoa.i tha^'y K.C. chu+a co' bu' bi`nh gio?i ma` ddem ddi go+?i thie^n ha. so+. con be' ddo'i meo ne^n ba` ngoa.i o+? la.i the^m cho 2 tha'ng nu+~a cho ne^n ddi la`m la.i cu~ng an ta^m.

zen said...

Tội nghiệp KC quá hả Vio. Có bà ngoại trông cũng đỡ lo rồi. Vio đi làm xa quá ha. Hopefully Vio. không phải dress up đi làm, nếu không phải lê mấy đôi giày cao gót cả mile là chết luôn. Vio. giỏi thiệt hén, mấy hồi có bầu mà đi bộ cả mile cho đến ngày sanh. Vậy khỏi cần exercise rồi.