Thursday, October 11, 2007

before I was a mom

To you, all the mothers that I know! You are beautiful inside and out!
Before I was a Mom

I never tripped over toys or forgot words to a lullaby.

I didn't worry whether or not my plants were poisonous.

I never thought about immunizations.

Before I was a Mom -

I had never been puked on.

Pooped on.

Chewed on.

Peed on.

I had complete control of my mind and my thoughts.

I slept all night.

Before I was a Mom

I never held down a screaming child so doctors could do tests.

Or give shots.

I never looked into teary eyes and cried.

I never got gloriously happy over a simple grin.

I never sat up late hours at night watching a baby sleep.

Before I was a Mom

I never held a sleeping baby just because I didn't want to put him down.

I never felt my heart break into a million pieces when I couldn't stop the hurt.

I never knew that something so small could affect my life so much.

I never knew that I could love someone so much.

I never knew I would love being a Mom.

Before I was a Mom -

I didn't know the feeling of having my heart outside my body.

I didn't know how special it could feel to feed a hungry baby.

I didn't know that bond between a mother and her child.

I didn't know that something so small could make me feel so important and happy.

Before I was a Mom -

I had never gotten up in the middle of the night every 10 minutes to make sure all was okay.

I had never known the warmth, the joy, the love, the heartache, the wonderment or the satisfaction of being a Mom.

I didn't know I was capable of feeling so much, before I was a Mom.

5 comments:

K.C.Q said...

Sao đọc được tâm trạng của Tím tui vậy nè. Cám ơn nghe. Mấy rày feel useless với K.C ghê đó, hôm kia email ox tâm sự cho ox hiểu tí ... giờ đở rồi. Sẽ print ra cho ox đọc mới được:)))

zen said...

ui, lãng mạn dữ hè. Phải email mới tỏ hết nỗi lòng hả? zen tui thì viết thư bỏ trong lunch box thôi (hai lần), còn lại thì viết nhật ký, bỏ trong ngăn kéo, cố tình cho thấy để gởi thông điệp, hihihi. K.C. lại quấy nữa hả? Đừng vậy Tím ơi, cho dù gì đi nữa, mình cũng luôn cho con những gì tốt nhất mà.

K.C.Q said...

Ừ, từ hồi đi làm hãng lại Tím hay dùng email, xóa đi xóa lại cho dể, sắp xếp câu kéo sao cho ox hiểu lòng mình chứ viết thư tay fạI xé nháp viết lại hoài mệt quá:)
K.C ở với Mệ cả ngày nên quấn quýt Mệ lắm, như hôm đi SJ, Mệ đi mua CDs với bà Nội cở 2 hrs là K.C khóc suốt 2 hrs, Tím dổ cách nào cũng 0 nín!!! rồi chiều chiều Tím đi làm về bế K.C chơi là nó khóc,tối dổ ngủ cũng khóc ... :( mà khóc thì bị Mệ la ... làm rầu, mà ox lại 0 hiểu cũng hay nhảy vô "tại bé(mạ)" nữa cho nên càng rầu hơn nên mới email ox rãi lòng đó mờ ... đọc xong thì ox hiểu and help Tím out 2 hôm nay nên K.C is getting better now, nó chịu để Tím bế, tối qua ru được nó ngủ, nữa đêm ru thêm 1 lần nữa .. mừng ghê đó!

zen said...

Tím ơi, đôi lúc làm mẹ thì cảm thấy bất lực như vậy đó, nhất là khi không được sự ủng hộ, thông cảm của người chung quanh nhưng Tím rất hay là đã tìm cách communicate để anh C. thông cảm vậy là rất hay. Đường còn dài, là cả lifetime commitment nên đừng nản nghe Tím.

anh phước said...

...cảm thấy bâng khuâng vì những lời... comment! :-)