Monday, October 15, 2007

lời tình tự mùa thu

nếu lá vàng không rơi
thì mùa Thu vô nghĩa
đời em, anh không tới
buồn vui rồi ai chia !

lá vàng, Thu mới đẹp
nắng vàng, Thu mới buồn
giữa cuộc đời hạn hẹp
mình nên gần nhau hơn !

sông vẫn thường chia nhánh
lá vẫn mãi xa cành
chỉ còn em với anh
ấm lòng khi đơn lạnh !

đừng như sông chia nhánh
đừng như lá xa cành
đừng như tình cô quạnh
khi đời em, có anh...

thơ Trần Huy Sao

3 comments:

K.C.Q said...

Lời thơ thật giản dzị của những điều thật gần giũ nhưng được tiền bối của zen đem xếp lại thành những bài thơ rất hay! Cả Mệ & mạ đều thích mấy cuốn thơ. Cám ơn zen & Tiền Bối (của zen) nha!

zen said...

Tím ơi, zen ngồi nghĩ lại sao tệ quá, không chịu đưa thêm vài quyển tặng Ôn Mệ, mong là Ôn Mệ không giận. Bữa khác gặp nhau, zen "bù" nghen. zen đang phụ với tiền bối đăng bài, vài bữa "khai trương" nhà tiền bối rồi tha hồ mà thơ thẩn nghe.

K.C.Q said...

Zen, 0 có chi mô, đọc chung cũng được đó. Không có giận mô. Mệ thích thơ văn chứ Ôn chỉ thích tin tức, chính trị & đá banh thôi.
Khi nào khai trương nhớ hú nghe:)