Monday, January 14, 2008

buồn tới rẻo cao

buồn thương tiếp nối buồn thương

đường về mấy nẻo sầu vương vấn lòng

...
Nước mắt em rơi suốt đoạn đường
đêm xa lộ mưa tầm mưa tã
em tới đây đất trời xa lạ
vẫn thương hoài ngày còn có nhau

Vẫn nhớ thương anh vùng rẻo cao
ly rượu gạo ruộng nhà thơm thảo
trót một ly, rít mén thuốc lào
ôi chao “đã” quá chừng là “đã”!

Em bây giờ lạc về ngả lạ
anh lạc về ngả lạc-phù-vân
đến nỗi chi Thơ phải lạc vần
đến nỗi chi buồn tới rẻo cao !!!...

Trần Huy Sao
(trích Buồn tới rẻo cao)

No comments: