Thursday, February 7, 2008

hello/bonjour/xin chào Việt nam

Bonjour Vietnam
Music & Lyrics: Marc Lavoine,
Performer: Pham Quynh Anh

Raconte moi ce nom étrange et difficile à prononcer
Que je porte depuis que je suis née.
Raconte moi le vieil empire et le trait de mes yeux bridés,
Qui disent mieux que moi ce que tu n’oses dire.
Je ne sais de toi que des images de la guerre,
Un film de Coppola, [et] des hélicoptères en colère ...

Un jour, j’irai là bas, un jour dire bonjour à ton âme.
Un jour, j’irai là bas [pour] te dire bonjour, Vietnam.

Raconte moi ma couleur, mes cheveux et mes petits pieds,
Qui me portent depuis que je suis née.
Raconte moi ta maison, ta rue, racontes moi cet inconnu,
Les marchés flottants et les sampans de bois.
Je ne connais de mon pays que des photos de la guerre,
Un film de Coppola, [et] des hélicoptères en colère ...

Un jour, j’irai là bas, un jour dire bonjour à mon âme.
Un jour, j’firai là bas [pour] te dire bonjour, Vietnam.

Les temples et les Boudhas de pierre pour mes pères,
Les femmes courbées dans les rizières pour mes mères,
Dans la prière, dans la lumière, revoir mes frères,
Toucher mon âme, mes racines, ma terre...

Un jour, j’irai là bas, un jour dire bonjour à mon âme.
Un jour, j’irai là bas [pour] te dire bonjour, Vietnam.

Hello Vietnam
Tell me about this name so strange and difficult to pronounce That I carry since I was born.
Tell me about the ancient empire and the feature of my “attached eyes” Which say better than me what you don’t dare saying.
Of you I only know images of the war, a film of Coppola, [and] helicopters in anger...
One day, I will go there to say hello to your soul.
One day, I will go there to say hello to you, Vietnam.
Tell me about the color of my skin, my hair and my small feet, Which carry me since I was born.
Tell me about your house, your street, tell me about this unknown, The floating markets and the wood sampans.
Of you I only know images of the war, a film of Coppola, [and] helicopters in anger...
One day, I will go there, to say hello to my soul.
One day, I will go there, to say hello to you, Vietnam.
Temples and stone Buddhas for my fathers
Curved women in the rice plantations for my mothers
In the prayer, in the light, retrieve my brothers,
Touch my heart, my roots, my land...
One day, I will go there to say hello to my soul.
One day, I will go there to say hello to you, Vietnam.

Xin Chào Việt nam

Hãy kể tôi nghe về cái tên xa lạ và khó gọi
mà tôi đã đeo mang tự thuở chào đời
Hãy kể tôi nghe về vương triều cũ và đôi mắt xếch của tôi
Ai nói rõ hơn tôi về những gì người không dám thốt
Tôi chỉ biết về người qua những hình ảnh của chiến tranh,
Một cuốn phim của Coppola, [và] những chiếc trực thăng trong cơn thịnh nộ...
Một ngày kia, tôi sẽ đến nơi ấy để chào hỏi hồn người
Một ngày kia, tôi sẽ đến nơi ấy để cất tiếng chào Việt-Nam

Hãy kể tôi nghe về màu da, mái tóc và đôi bàn chân
đã cưu mang tôi tự thuở chào đời.
Hãy kể tôi nghe về căn nhà, con đường, hãy kể tôi nghe về vùng đất lạ
Về những phiên chợ nổi trên sông và những con thuyền tam bản bằng gỗ.
Tôi chỉ biết quê hương qua những hình ảnh của chiến tranh,
Một cuốn phim của Coppola, [và] những chiếc trực thăng trong cơn thịnh nộ...
Một ngày kia, tôi sẽ đến nơi ấy để chào hỏi hồn tôi
Một ngày kia, tôi sẽ đến nơi ấy để cất tiếng chào Việt-Nam

Chào hỏi giùm những người cha của tôi, những ngôi chùa và những thạch tượng Phật,
Chào hỏi giùm những bà mẹ của tôi, những phụ nữ đang cong lưng trên ruộng lúa,
Trong lời nguyện cầu, trong ánh sáng, tôi thấy lại những người anh,
tôi về với tiếng lòng, với cội nguồn, với đất mẹ quê cha...

Một ngày kia, tôi sẽ đến nơi ấy để chào hỏi hồn tôi
Một ngày kia, tôi sẽ đến nơi ấy để cất tiếng chào Việt-Nam.

Ban đầu là tiếng Pháp, giờ sang tiếng Anh, đang đợi version của tiếng Việt (lời bài hát tiếng Anh ở trên không giống với lời Quỳnh Anh hát, hẳn có được chỉnh sửa lại bởi Guy Balbaert để phù hợp với tiết tấu nguyên thủy của bài hát). Via Donny site.

4 comments:

K.C.Q said...

Hồi mới nghe cái bài này thấy cảm động rơi cả nước mắt

zen said...

Ờ, nhớ hồi đó lúc Donny làm bài này, nổi tiếng quá trời, chắc cũng nhờ vậy mà mình quen biết đó chớ hả Tím?

Phuong Thao said...

Toi rat thich bai hat nay, ranh roi luc nao toi lai nghe. Toi cam thay xuc dong voi moi loi trong bai hat, thay them yeu dat nuoc minh hon

zen said...

Cảm ơn Phương Thảo ghé thăm. Lúc bài này mới ra, zen cũng thích lắm. Giờ vẫn thích nhưng thích bản tiếng Pháp nhiều hơn dù không hiểu gì.