Tuesday, February 26, 2008

tự em thấy...

tự em thấy cuộc đời mình bỏ ngõ
tháng giêng hai sao chẳng có nắng vàng
buộc lòng mình với trống trải riêng mang
nỗi nhớ nào mà không mang ray rức?

tự em thấy nhói đau trong lồng ngực
ngõ hồn hư, chiều buông gió vô hình
rũ bỏ lòng, em chẳng muốn van xin
hãy quay đi như mình chưa từng gặp

tự em thấy đời mình trong khúc ngoặt
níu hư không, ngày tháng cũ gọi về
bên kia bờ, trì kéo những đam mê
làm sao đếm những ngày thương tháng nhớ?

tự em thấy đò chiều, ngược bến đỗ
chuyện nợ duyên không nói tới mai sau
chỉ sợ toàn toan tính để lòng đau
thôi hãy giữ những gì mình đang có

tự em thấy cuộc đời mình bỏ ngõ…

No comments: