Tuesday, March 11, 2008

i'm exhausted...

..., please carry me home!

4 comments:

anh phước said...

Xem cái hình này ngộ nghê! Vừa load vào giật mình, tưởng J bị đánh đòn nên phải lao vào ngay!

zen said...

hihihi, J đi chơi mệt nên ngồi lên chân cậu để cậu lê đi như vầy thôi!

K.C.Q said...

eheheheheat least em không mè nheo... nhìn cái mặt em bí xị so cuteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

zen said...

nhỏng nhẻo với cậu Đào thôi. Half of the time là được mẹ bồng trên tay rồi.