Monday, March 10, 2008

no monkey

me don't want no monkey to stop my show
me don't want no monkey to bring me down
me don't want no monkey to stop my show
me don't want no monkey to make me frown
look at how the people them are having fun
look at how the people are jumping around
ringdingading me want to do my thing
ringdingading people come and swing
Wally Warning

2 comments:

Ta said...

Haha, i love this.
It's going to be stuck in my head for a while hah..
- ringdingading we want to do my thing..

zen said...

Cái bài này có trong phim hoạt hình của con nít đó, quên mất tiêu cái tên rồi. Chị coi riết rồi bị "nhập" vô đầu luôn!