Tuesday, April 22, 2008

crappy

từ thứ năm, lúc xém nữa tông trúng thằng nhỏ, trong người bần thần miết tới giờ. đâm sợ luôn ngồi sau tay lái. xe cao, lỡ không thấy mấy cái dáng loắt choắt thì sao. người ta đổ lỗi tại không chạy bộ đủ đô để mệt rồi leo lên giường làm một giấc tới sáng. không phải vậy. đã nói là dạo này có quá nhiều thứ trên dĩa cần phải "dọng" cho hết mà.
sáng ra đụng phải crappy songs, trượt chân trên treadmill, gặp phải crappy explanations và crappy lies.
túm lại: crappy day!

No comments: