Wednesday, May 28, 2008

fast car


You got a fast car
I want a ticket to anywhere
Maybe we make a deal
Maybe together we can get somewhere
Any place is better
Starting from zero got nothing to lose
Maybe we'll make something
But me myself I got nothing to prove...
...
Trưa chở Út qua Pacific Hall xong quay lại công ty, nghe bài này trên 94.1. Âm/giọng dư thừa của Tracy Chapman tự nhiên làm nhớ lại ngày đó, cũng không rõ chính xác ngày đó ở khoảng nào trong cuộc sống của mình...
(ủa, sao imeem cho nghe có một khúc khi embedded qua nhà mình vậy huh?)

No comments: