Tuesday, May 27, 2008

mê hông?

hông cần xuất xứ, tui thấy tui mê liền hà!

4 comments:

Anonymous said...

Baby look so ute, nhìn là muốn cắn 1 miếng rồi.
L.

K.C.Q said...

ahahah, chơi 1 câu như vậy làm tui ghi ngờ quá!!! ahahhahahah

zen said...

L. so iêuuuuuuuuu (ew)? j/k, cắn có người kiện á.

zen said...

Tím, tui đã nói mờ, người tui dễ dụ, hahahaha!