Thursday, May 8, 2008

tình cờ không?

tình cờ không? cuộc tình cờ
tự nhiên đi- đến, không lời chia xa
nghĩ không duyên nợ ruột rà
người dưng ngoảnh mặt mà ray rức buồn

7 comments:

Ta said...

Hữu duyên thiên lý năng tư ngộ,
Vô duyên đối diện bất tương phùng..

Đúng ghê chị ha.

anh phước said...

có điều gì tâm trạng hả zen!

K.C.Q said...

ư đó cũng là quy luật của cuộc sống.

zen said...

Ta, đúng đó. Ta vô nhà chị Tím được chưa? Chúc em nấu ngon cho Mẹ nhé.

zen said...

Anh Phước, dạ, không có gì, zen đọc đâu đó người ta viết bài rồi tức cảnh sinh tình. Mong cuối tuần vui vẻ nghe!

zen said...

Tím, gặp trong kia hén!

Ta said...

Dạ, em vô đc gòi, thanks again, chị zen.