Monday, May 5, 2008

zoo

Nhìn tưởng thiệt hông?
hoa
Ngõ trúc quanh co...
và hoa
nhím
rồi lại hoa....

2 comments:

anh phước said...

ui, mới ngó qua, giật bắn người! Giống thiệt đó, mà K cũng can đảm thật, như cu Chó miệng hùm nhưng gan sứa lắm. Nhìn rặng tre lại nhớ đến quê nhà/quê hương...

zen said...

hahaha, anh Phước, cái đó là tượng bằng đồng, nhìn giống thiệt á. Ban đầu hai đứa còn sợ, sau rồi nhảy lên đạp không thương tiếc luôn.
Dạ, nhìn tre thì nhớ!
Mong anh và gia đình khỏe!