Saturday, June 21, 2008

đầu hè

Ngày đầu mùa hè, 8 giờ đã lên tới 80 độ, hứa hẹn thêm một ngày nóng vật vờ nữa.
Không biết là vì ảnh hưởng của global warming không nữa mà thời tiết đang trở nên đỏng đảnh thiệt đó. Lúc trời lạnh, lái xe đi cũng có thể thấy tuyết phủ trắng hết các đỉnh núi chung quanh thành phố, điều hiếm thấy trong mười mấy năm làm cư dân ở đây. Lúc này đây, mới nửa tháng sáu mà trong đất liền có hôm đã lên đến hơn 100 độ. Mới chiều hôm qua thôi, lúc đi lấy thư, rờ trúng cái nắp thùng thư thôi đã mém bị phỏng, dễ chừng có thể chiên trứng được luôn.
Đừng nói cư dân SD bị spoil vì hay than phiền về thời tiết nhá. Đang tập làm quen với những cái quá của mẹ thiên nhiên đấy thôi!

No comments: