Wednesday, June 25, 2008

đà lạt khói sương

...
từ khi ta xa vắng nhau,
tìm anh trong mộng đã hư hao
tìm anh trong nỗi xôn xao
hẹn ước hôm nào
chiều khuất nắng bước trên đồi,
âm thầm nghe lá rơi
làn gió cuốn xuyến xao buồn
ru hàng thông cô đơn
...

No comments: