Monday, July 7, 2008

hậu nghỉ lễ

Quen đà ngủ trễ của ba ngày cuối tuần, sáng nay lăn lên lăn xuống hoài không muốn dậy. Lọ mọ đi bới xách, lo phần ăn sáng xong, ra xe cũng đúng giờ. Nào ngờ đề máy xe hoài không chịu nổ. Lại phải lục đục lôi ghế, lôi giỏ, cặp táp qua xe khác. Dọn rác một hồi mới an tọa được lên xe, chạy tới trường thì đã trễ quắt. Thường ngày Nì hùng dũng là vậy, hôm nay đứng nhỏ thó trước cái counter trong văn phòng, nghe người ta hỏi gì nói nấy, xin tardy slip. Bên này, cô nhỏ bụm miệng cười vì thấy anh tự nhiên nhu mì quá đỗi. Ra lại xe thấy con mèo đen cứ lẩn quẩn dưới gầm xe, chả biết điềm gì.
Ghé nhà ngoại mượn parking permit, dì Út thấy mẹ ịch đùng de cái xe vô sân nhà, ôm bụng cười ngất. Ba Nì còn nói để chiều về tới nhà, nhớ gọi anh ra chụp cho bô hình!
Kệ, miễn sao đi tới nơi về tới chốn là được rồi, hổng care.

No comments: