Monday, July 28, 2008

lẫn lộn ngày thứ hai

bảo không có gì thay đổi thì cũng chả đúng lắm. nếu không nói đảo ngược thì cứ cho là mọi chuyện rồi cũng đâu vào đấy cho an lòng. cùng cực? cũng chả cùng cực. thay đổi nhiều lúc lại là điều tốt. chỉ tội đầu óc chưa quen được với những đổi thay đột ngột. đầu óc ngổn ngang nhiều thứ. đôi lúc cảm thấy như hơi bị người ta quay lưng. nói sao nhỉ? betrayal? cũng chả tới nỗi vậy, lưng lưng chừng chừng chưa tới mức đó thôi. cái cảm giác này không phải của mình, nhưng nghiệm được.
trong một lúc nào đó, tự trấn an mình thôi cứ nắm, vớ lấy được cái gì hay ho hôm nay thì cứ nắm, vớ. an lòng trong chút đó rồi lại nghĩ tới chuyện bấp bênh. bấp bênh và chuyện ngờ. đôi lúc cần mẫn cũng chả đem lại được gì. thí dụ trước mắt đây thôi. mệt mỏi chuyện bon chen. thì đấy, ai bon chen được thì cứ tự nhiên nhé!
vậy đi, trưa nay nghe sếp tuyên bố rồi thì thênh thang đường cái trước mặt mà mắt nhắm, mắt mở bước. còn gì thì hậu xét.
trong gần mười ngày, mời được ratatouille ra khỏi nhà không nhỉ?

No comments: