Friday, August 1, 2008

would you try it?

... để cá rỉa chân? Thấy trong băng Vân Sơn, tưởng còn ở xa lắc, bây giờ đổ bộ tới Mỹ rồi! Tưởng tượng không cũng thấy chân nhột nhột. Gross!!!

4 comments:

tran said...

Cha'c em hong da'm try. Em ghe't ca'i gi` la`m mi`nh nho^.t nho^.t la('m....kinna gross...

Anonymous said...

Chu*a thu*? chu*a bie^'t...ai sponsor cho Trang ddi thi` Trang hy sinh ca'i ddo^i ba`n cha^n dden thui lui cu?a mi`nh cho ca' ri?a ro^`i ve^` vie^'t ba'o ca'o cho.

Trang

zen said...

Trân, chị nhớ khi coi băng Vân Sơn mà ngồi vặn chân muốn gãy, tưởng tượng cá rỉa mà thấy ớn!

zen said...

Há há, Trang, nói chuyện cá rỉa *wink* :-)