Thursday, September 25, 2008

không đề

...
cuối ngày nắng tắt, em chờ
khoảng không trước mặt mà ngờ thênh thang
đếm hoài không tới nhân gian
đãi bôi- được mất cũng ngần ấy thôi!
.....
.......
........
.........
............
...............
..........................

2 comments:

Ta said...

đôi khi bước hoài mà sao không tới, chị ha.

zen said...

Ừ, Ta ơi, muốn hụt chân...