Friday, October 24, 2008

lan man phần tiếp

bỏ cái hẹn ăn trưa với anh, đi lên đi xuống tìm đồ hóa trang cho thứ sáu tuần sau. chả biết nên hóa trang làm ai. chợt nhìn xuống cái áo đang bận, xong. khỏi bận tâm nữa. con trai: check (công trình đang thi công). con gái: check. vợ: check. chồng: tạm check (cùng lắm lôi cái áo the bận đi chào bàn 8 năm trước làm thư sinh thời thập niên 50, 60 cũng tam tam.)
về ăn vội vã tô súp ở bàn lại tiếc cái gió biển thổi hiu hiu và mùi thịt nướng hấp dẫn. lần sau vậy!
hôm nay công ty có halloween party.

No comments: