Tuesday, December 23, 2008

chiều

chim vỗ cánh nắng phai rồi đó
về đi thôi o nớ chiều rồi
ngó làm chi mây trắng xa xôi
mắt buồn quá chao ơi là tội!
(thơ Mường Mán)

2 comments:

Anonymous said...

"Còn nhớ chi ngôi trường con gái
Lớp học sầu ô cửa giờ chơi
Cặp sách quăng mô đó mất rồi
Vì o bận tay bồng tay bế"
Hi hi hi
Mèo già.

zen said...

hì hì, Mèo già,
"Chuyện hôm nay sẽ thành chuyện kể
Những lúc chiều đem nắng sang sông
O buâng khuâng nhè nhẹ hỏi lòng
Mình nhớ ai mà buồn chi lạ? "
Noel vui không?