Tuesday, December 16, 2008

santa

Không biết sao năm này đi đâu cũng gặp Santa. Chả nhẽ trên North Pole cũng bị nạn thất nghiệp tràn lan sao ta?

6 comments:

Anonymous said...

Is that AJ? very cute picture.
L.

K.C.Q said...

:) va^.y ma` con tui cu~ng chu+a ga(.p ma(.t o^ng Santa kia`! co' ba` o+? ga^`n cha('c la` tui nho+` va? khie^ng va'c du`m tui 2 ddu+'a ddi to+'i mall dde^? chu.p hi`nh ro^`i, tui cho+i bu+o+'c to+'i cai' mall at all... a long list chu+a que.t dduo+.c ne`

btw, thanks ba` chi.u kho' bo? nha.c le^n, ho^m nay tui go+?i 2 ddu+'a ddi babysit, co' nha.c ba` list le^n vu+a` la`m vu+a` nghe ddo+? nho+' 2 ddu+'a...(ma^u thua^?n nhi?, co' 2 ddu+'a thi` than nhu+ mo^.ng, go+?i ddi thi` la.i ngo^`i nho+'!!!)

zen said...

đúng rồi cô L. gặp ông Santa này không được quà! hic. that's why mặt quạu đeo.

zen said...

ủa, bữa này đùa hai đứa đi luôn hả? ở gần không chừng còn nhờ vả mà đập lộn nữa chớ. Khổ vậy!
bà nghe nhạc của tui xong chắc nói chuyện giọng trầm như Tuấn Ngọc luôn á. hehehe, có mấy bài của Ngọc Anh hát được.
Gọi bà sau hỉ!

kiki said...

Santa Te^'ch Xi.t thi` pha?i xe^'p ha`ng da`i co^?, sa('p to+'i phie^n mi`nh thi` Santa ddi "cookie and milk" break o+? re't rum ... haha :)

zen said...

he he, Santa Tếch Xịt ấm túi, Santa Cali bị cạnh tranh nhiều quá nên phải đi lang thang!