Thursday, February 26, 2009

lại linh tinh...

Xem bản tin cuối ngày, thấy cái chấm đen trên trán của phó tổng thống. Nhớ rõ ràng hôm qua lúc tổng thống phát biểu trước lưỡng viện, trán của phó thống vẫn trắng bóng. Tổng thống ra mắt tân bộ trưởng thương mại lần thứ ba, thấy đầu đen mà họ lại lạ hoắc. Tắt đèn rồi mà cái tội tò mò nó cứ lẩn quẩn hoài nên phải dậy coi thử tại sao phó thống lại có chấm đen, tại sao đầu đen lại có họ Locke. Chấm đen: là do lễ tro mà ra. Họ Locke là do cha Mỹ mẹ Tàu, ở Mỹ tới ba đời mà không thấy lai chút nào hết. Dzô dziên vậy nên nằm tới quá khuya, rót nước cho thằng Nì xong rồi chờ sáng.
À, thích Adam Lambert hát Satisfaction tối qua, hông thích móng tay sơn đen thùi và cái điệu đàng Hollywood của nó.

2 comments:

bòn said...

food processor on sale ne`

zen said...

honey?????????????