Tuesday, April 7, 2009

giống

Nhìn thoáng qua, là dì Tư. Nhìn xa rồi lại gần, vẫn giống. Nhưng dì Tư không đi bán bông hồng, dì đi bán nỗi khổ của đời người đàn bà có đôi mắt buồn.
(hình lượm của blogger hanhphuclangthang)

No comments: