Tuesday, May 26, 2009

xa gần

Hôm qua nhận được tin nhắn của Đại Mao nói đi xa ít lâu. Đi xa tày bước chân Đại Mao thì cũng quanh quẩn vài trăm cây số đâu đó thôi, vậy mà tự nhiên thấy hụt xa hơn chút nữa. Có cái xa nào hơn cái xa mấy vạn dặm? Cũng thấy đường dài thêm mấy khúc. Trống trải thêm mấy đoạn.
Như lần trước lúc nhận được thư Nguyên gởi từ Inchon. Trong thư Nguyên nói đi vầy cho gần nhau thêm chút nữa. Gần cũng xa đến mấy vạn dặm. Nhớ lúc đó tim hụt đi một quãng, gần đâu không thấy mà sao thấy chơi vơi, chới với, rớt hoài không chạm đất. Tới hồi ngúc ngoắc chạm đất rồi thì đùng đoằng xa ngút ngàn, không nghe gì về nhau hết. Gần mà xa là vậy!

No comments: