Tuesday, June 23, 2009

hoàng hôn

4 comments:

kiki said...

Bên này trông mặt trời lặn như chinh phụ ngóng chồng ... hic!

K.C.Q said...

tho^i ba`, co' lu'c cu~ng pha?i let go and move on a'

zen said...

tsk tsk, hình này tui chụp lúc hạnh phúc nhất trong ngày á Tím!

zen said...

hahaha, chị kiki, giờ bận túi bụi tả sữa cho con có mặt trời lặn cũng không kịp ngắm!