Monday, June 29, 2009

photoscape

Từ ngày mẹ của Peapod chỉ cho dùng photoscape, xài nhiều vì tính đa dụng của nó. Cảm ơn mẹ Peapod nhá!

3 comments:

Mẹ Peapod said...

photoscape tha^.t la` hu*~u du.ng va` co' ti'nh nghe^. thua^.t cho nhu*~ng nha^n va^.t kho^ng du`ng photoshop nhu* chi. em mi`nh. Ma` la.i co`n free nu*~a...

Ba^y gio*` chi? co`n ye^u ca^`u tu.i no' cho mi`nh type dduo*.c tie^'ng Vie^.t vo^ tho^i.

zen said...

Cảm ơn mẹ Peapod lần nữa đã biến những bà mẹ thành những nghệ nhân nha. :-)

K.C.Q said...

ro^`i, ba` fa?i chi? tui bo? text va`o nha