Thursday, July 30, 2009

dixon lake

3 comments:

kiki said...

Em du`ng ps la`m header ddo' ha?? Ho^m na`o ra?nh chi? chi. nghe.

quyen said...

Chị kiki, trong cái 'combine' đó, chị thả hình vô,ngang dọc tùy ý xong rồi thả vô header, 'shrink to fit' là nó khít khao liền hà. thử đi chị.

kiki said...

ddo+n gia?n va^.y ha, ro^`i, he.n 1 nga`y dde.p tro+`i.