Thursday, July 23, 2009

just beautiful

Ade and Melissa múa bài This woman, chán bỏ xừ, youtube cứ rình lấy video xuống vì violation.
with lots of tears... vũ điệu này kể về chuyện người đàn bà đương đầu với bệnh ung thư.

No comments: