Wednesday, August 26, 2009

cha con

Giờ phút 'êm dịu' của cha con nhà hắn!
Cái khoác tay của Uchan, nói hết, lòng tin cậy!

2 comments:

K.C.Q said...

2 cái lưng ychang nhau :)

quyen said...

bà thấy tướng đi nữa thì khỏi chê luôn á. :-)