Monday, August 10, 2009

tắt

trong một đêm
tia sáng cuối cùng lịm tắt
tồn tại anh
sự thật em
chìm vào hư vô
chìm vào xô bồ cuộc sống
người đem viễn vong
thảy lấy chút hy vọng của ngày
dài bằng mấy nghìn năm mình hao mòn cộng lại
ngây dại...
tia sáng cuối cùng
tồn tại sự thật anh
viễn vong em
bùng lên
rồi lịm tắt!

No comments: