Tuesday, April 20, 2010

chưa xong

Sáng nay mình đùm đùm túm túm mà vẫn chưa 'giải quyết' được nha bà con. Bà receptionist chỉ cho cái root tone nên phải nhín lại chiều chạy ra mua rồi mới đùn đi được.

5 comments:

K.C.Q said...

Bà nói rõ ràng tí coi chứ 0 thì cái đầu sạn cục của tui lại đi chu du tới vùng đất nào đó á há eheheh

Anonymous said...

iuuuu ba.n Q nhie^`u nhie^`u nhie^`u

quyen said...

hahaha, Tím, bà ráng chờ vài ngày đê...

quyen said...

Kiến, tui chưa mua root tone được nơi!

K.C.Q said...

à, thì ra là đùm túm mí cái rẹng!
Đầu óc tui cần major clean up khà khà khà :)