Wednesday, July 21, 2010

splash painting

Mùa hè nên sở thú mở ra nhiều trò để tiêu khiển cho khách, gian hàng này ngay cửa ra vô. Người ta splash paint những con thú đã bắt đầu tuyệt chủng.bắt đầu
2 phút sau
4 phút
và 7 phút, hết một bản nhạc - chừng chừng vậy.

3 comments:

kiki said...

so cool!

Dã Quỳ said...

Kỳ rồi nhà DQ đi thì hổng thấy cái dzụ này á. Cái này mới hả nàng???

quyên said...

Chị kiki với Quỳ, màn này là mùa hè họ mới bày ra thôi à.