Wednesday, August 25, 2010

chắc anh thích...

...nhẹ nhàng rơi xuống cùng ánh dương chiều nay
lặng thầm cơn gió ùa vào làn tóc mây
nỗi buồn vẫn thế không còn hiện lên chút dư âm nào
để giờ đây giấc mơ đã chìm sâu...
(Hãy là một kỷ niệm của Minh Quân do Anh Quốc hát)

No comments: