Monday, January 10, 2011

days

thương Út giữ mình cuối tuần trôi nổi thế này đây!

7 comments:

Diên Hoàng said...

Intersting pix :)

Dã Quỳ said...

camping hay hiking dzậy Q. ???

Dzui à nhen!

ChịBaĐậu said...

wow...chơi gì thế?
Lội bùn à?

quyên said...

Anh Hoàng, Quỳ, và Đậu, là đi bộ ở ngoài hồ nhưng không đi trên đường cái mà lùng xục xuống dưới đường đất đi nên đen thui vầy, vậy mà tụi nó khoái chí lắm.

BeBo said...

Con nít khoái nhứt cái vụ này:)

Anonymous said...

di dau ma bun du vay ha?
L

quyên said...

*Chị Th. khỏi nói luôn, đi trên đường cái thì đẩy đi từng chút một tới hồi 'hạ lệnh' cho nó xuống dưới thì nó chạy mình chạy theo không kịp luôn.

*Ngoài hồ đó L.