Tuesday, January 11, 2011

silk road- kitaro


Mỗi ngày khi nghe tới bài này, là buông viết ngồi không. Lúc coi khúc này trong youtube, không hiểu sao cứ hình dung ra cảnh Hoàng Dược Sư tóc tai rũ rượi ngồi đánh đàn tới hoa đào rơi tơi tả, tới người nghe chảy máu tai.

2 comments:

Anonymous said...

Ong co xao minh khong xa?

quyên said...

Xạo sao xa?