Friday, March 18, 2011

giàu to

Bạn Loan forward cấy này, mình không thèm vứt rác, cũng không thèm forward, mình bỏ lên đây xong cái mình ngồi há mỏ chờ  một đống tiền tới trong vòng 4 ngày. Hơ hơ, giàu to chuyến này!

Calendar for July 2011 (United States)
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
                                      1    2
3      4        5     6     7    8    9
10    11     12   13   14   15 16
17    18     19   20   21   22  23
24    25    26    27   28   29  30
31
Phases of the moon: 1: 8: 15: 23: 30:
Holidays and Observances: 4: Independence Day
Money bags
This year, July has 5 Fridays, 5 Saturdays and 5 Sundays. This happens once every 823 years. This is called money bags. So, forward this to your friends and money will arrive within 4 days. Based on Chinese Feng Shui. The one who does not forward.....will be without money.

3 comments:

Anonymous said...

Good luck nha, me cung muon giau theo do hihihihihi. Cuoi tuan vui ve L,

Diên Hoàng said...

forget me not :)

quyên said...

Đừng lo, q mà được làm triệu phú thì bạn Loan với anh Hoàng với ai quen cũng làm trăm hay ngàn phú chớ!
Có điều chờ hơi lâu à.