Friday, March 25, 2011

thư tình

bức thư tình mình nhận được trong một chiều mưa!
p.s. chắc ai đã qua mẫu giáo trường làng mới đoán được con yêu viết gì. :)

10 comments:

Đậu said...

Đọc được chữ Mẹ Quyen... rồi thì hết dịch nổi. Sao mẹ không dịch luôn?

Dã Quỳ said...

"I love you, Mẹ Quyên!"

Dạ chấm hết ạ! À, quên, vẽ thêm hình trái tim nữa cho giống "love" thiệt chứ :) :)

Tình quá mợi!

Anonymous said...

Chừng nào đọc được thì cho me biết với nha ;-).
nhìn chử dưới là 'I L U mẹ Quyên" còn ở trên thì cần có phiên dịch đó ;-)

bòn said...

ha ha, mi`nh tha^'t ho.c tru+o+`ng ky`, ddo.c hoa`i 0 ra hi hi hi

Phung Tran said...

hahah....nhìn thương không.

quyên said...

see, see, chỉ có tình yêu thương của mẫu giáo trường làng mới đọc ra nè. Con kí tên trước rồi sau đó mới thổ lộ tình yêu sau.
KC
Love
Mẹ Quyen
còn khúc trên là một mớ tim thôi. :)

CapriR said...

Mình thề mình không nói dóc, mình đọc ra được
KC
LOVE u
MẸ QUYÊN
trước khi đọc comments đó nghen.
Mình mới tốt nghiệp mẫu giáo trường ruộng.

K.C.Q said...

:) Đúng là Chị Cap đậu từ trường ruộng, hay thiệt!!! Mẹ Q còn thiếu chũ "u" sau LOVE ;) chỉ thiếu là sau cùng K.C cũng có ký thêm 1 chữ "K.C" với trái tim nguyên vẹn nữa :)

khung ba co said...

cu*' tu*o*?ng em be' ve? ma^'y ca'i ye^'m ddeo a*n co*m !?!?!?!?

quyên said...

Chị Cap nuôi hai thằng nhóc nên tốt nghiệp còn giỏi hơn trường làng.
Chị B, chắc là trái tim nhưng thực tế qua mắt trẻ con thành giống cái yếm luôn hà chị.