Tuesday, June 28, 2011

cát bụi

ráng đừng để ý tiếng hú hét la ó hỉ! :) Người ca sĩ này bắt chước giọng của Đàm Vĩnh Hưng- Ưng Hoàng Phúc- Lam Trường- Khanh Phương- Chế Linh- Duy Mạnh- Khánh Ly- Saxophone của Trần Mạnh Tuấn- Phương Thanh- Phan Đình Tùng- Thu Hiền- Jimmii JC Nguyễn- và cuối cùng là giọng hát của chính mình: Quốc Việt cuả It's Time Band.

No comments: