Sunday, September 11, 2011

leaves from the vine

...leaves from the vine, falling so slow
like fragile, tiny shells
drifting in the poem
little soldier boy, come marching home
brave soldier boy comes marching home...
Ai ghiền phim hoạt hình Avatar chắc nhớ đoạn Uncle Iroh đi ra ngọn đồi thắp nhang cho con trai Mako của mình, đã tự trận. Đoạn phim ngắn củn thôi nhưng cũng đủ làm mắt cay xè huống hồ gì ngồi xem hết những đoạn phim ghi lại những cảnh bi hùng khi tòa tháp đôi sụp đổ. 

No comments: