Monday, October 31, 2011

10.31.2011

4 comments:

KLKK said...

Kỳ này Kenneth and Kyle giống custom nha ;-), trường KKK ko có cho mặc custom đi học ;-(. Happy Halloween to J&K.

iLive said...

Happy Halloween!

Cô nhỏ dể thương quá!

BeBo said...

Wow, 2 tấm hình hay quá.

quyên said...

*Loan, không cho mặc đâu. chỉ là một năm mặc được mấy tiếng nên tụi nó lôi ra mặc cuối tuần lấy spirit. :)

*Cảm ơn Đậu và chị Th. :)