Wednesday, January 11, 2012

lưỡng nan

...tiến thoái lưỡng nan
đi về lận đận
ngày xưa lận đận
không biết về đâu !
về đâu cuối ngõ?
về đâu cuối trời?
xa xăm tôi ngồi
tôi tìm giấc mơ
xa xăm tôi ngồi
tôi tìm lại tôi ...
tiến thoái lưỡng nan
đi về lận đận
ngày nay lận đận
là ... giọt hư không !...
Chị nghe bài này, chị nghĩ về em nè nhỏ.  Khóc một ít rồi cười. Chung cuộc lại, em nghĩ cái gì là hạnh phúc và bình an- tâm hồn. Là do quyết định của mình cả. Cứng rắn lên, đau một chút rồi thời gian sẽ làm lành đi tất cả, nghe!

No comments: