Monday, April 16, 2012

ôn cho con xin!

4 comments:

Dã Quỳ said...

so cute!

KLKK said...

wow làm cái hình nhảy qua lại hay qua vậy ;-), cute picture

PhungPat said...

Mà có xin được hong chị? Anh này hình như rửa li cho mí em kia bán nước chanh mà.

quyên said...

Thank you Quỳ, L.

Phụng, ừ, cu này rửa ly ăn hoa hồng mà còn mè nheo thêm tip của khách hàng đó chớ.