Tuesday, April 24, 2012

trông nhạn

when the swallows come back to capistrano
that's the day you promised to come back to me
when you whispered, "farewell", in capistrano
twas the day the swallow flew out to sea
all the mission bells will ring
the chapel choir will sing
the happiness you'll bring
will live in my memory
when the swallows come back to capistrano
that's the day i pray that you'll come back to me ...

(leon rené)

4 comments:

Diên Hoàng said...

i like it :) nice pix :)

KLKK said...

nice pix

Dã Quỳ said...

trông nhạn mà đã thấy nhạn chưa ?? ...:))

hình nào ba Nì chụp đó hả ?? Đẹp lắm á!

quyên said...

Cảm ơn anh H., L.

Quỳ, nhìn hình thì bật lên tựa đề vậy thôi chứ nhạn gì mà trông không biết. Ba Nì chụp đó.