Thursday, May 10, 2012

không cớ gì...

... phải chờ tới dịp gì, bình thường chẳng phải chị em mình vẫn muốn mấy ông đùm túm tay xách nách mang như vầy sao? (hình không phải của mình tự mình ké được cái lưng, của D. đó)
Gởi lời chúc (sớm) tới những bà mẹ mình thương! :)

No comments: