Wednesday, November 29, 2006

đi học

Ngày đầu con đi học. Mẹ ôm chặt lấy con không muốn rời, năm năm trôi qua như một cuốn phim quay chậm. Mới ngày nào còn nằm gọn lỏn trên vai ba, giờ đã thành cậu học trò nhỏ. Con loay hoay gỡ tay mẹ, bảo, “Mẹ về đi,” rồi lúc thúc chạy vào lớp học. Ừ, thì mẹ về. Cũng đã đến lúc mẹ mở cửa để con tự tin bước ra ngoài một mình không có ba mẹ dắt tay. Mong con nhiều nghị lực để bước qua những ngưỡng cửa kể tiếp của cuộc đời.

No comments: